Automatyczna diagnostyka medyczna wspierana algorytmami sztucznej inteligencji

Opis:

Zastosowanie:

  • Ocena ilościowa infekcji płuc. Biorąc pod uwagę, że czas lekarzy jest ograniczony, tradycyjna ręczna ocena ilościowa zajmuje co najmniej 2-3 godziny. Zwykle lekarze dokonują analizy jakościowej zamiast oceny ilościowej. System AI może wykonać automatyczne wykrywanie i przeprowadzić analizę ilościową w ciągu 2-3 sekund, co umożliwia precyzyjne leczenie i znacznie zwiększa jego skuteczność.
  • Ocena nasilenia zapalenia płuc wraz z oceną: łagodna, ​​umiarkowana, krytyczna. Oprogramowanie potrafi zidentyfikować radiologiczne objawy infekcyjnego uszkodzenia płuc jak np. obraz mlecznej szyby, wysięk w jamie opłucnej itp.
  • Porównanie bieżących wyników badań tomograficznych (CT) jednego pacjenta z jego historycznym obrazem CT, celem weryfikacji zmian w zapaleniu płuc. Jest to funkcja bardzo pożądana przez lekarzy. Zwykle pacjent z COVID-19 lub innym typem zapalenia płuc musi mieć zrobioną tomografię komputerową co 3-4 dni. Ta funkcja może pomóc lekarzowi ocenić, czy aktualny plan leczenia jest odpowiedni dla danego pacjenta.
  • Kompleksowe badanie klatki piersiowej (w tym screening w kierunku raka płuc) – system jest w stanie zidentyfikować większość z najczęstszych uszkodzeń płuc, między innymi guzki, patologiczne masy, a następnie na podstawie uzyskanych danych klinicznych przeanalizować prawdopodobieństwo obecności zmiany złośliwej.  Oprogramowanie jest również w stanie zidentyfikować i przeanalizować zmiany kostne – złamania, guzy kości;
  • Badanie mammograficzne – oprogramowanie jest w stanie określić typ gruczołu, zidentyfikować uszkodzenia, dokładnie zidentyfikować patologiczne masy, zwapnienia, zaburzenia struktury gruczołu. Zidentyfikowane nieprawidłowości mogą być klasyfikowane wg skali BI-RADS;
  • Badania wieku biologicznego dziecka na podstawie oceny dojrzewania jego kości.

Co możemy wykryć przy jego pomocy

Przy pomocy oprogramowania, na podstawie obrazów tomograficznych, można wykryć i różnicować zmiany w płucach. Pozyskana informacja wspiera lekarzy w diagnostyce oraz ocenie dynamiki zmian w trakcie procesu leczenia.

Na jakiej zasadzie działa to oprogramowanie

Oprogramowanie łączy się bezpośrednio z tomografem lub systemem PACS. Po zakończeniu badania, tomograf lub system PACS przesyła obrazy do systemu AI. Po otrzymaniu obrazów, system automatycznie rozpoczyna analizę i diagnozę. Zwykle jedno badanie tomograficzne dorosłego pacjenta zawiera od 300 do 500 zdjęć. Przewagą zastosowanego rozwiązania jest duża liczba zdjęć obrazowych płuc, które zostały użyte w trakcie procesu tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji. Same algorytmy sztucznej inteligencji bez odpowiedniej ilości danych źródłowych są nieefektywne i ich wartość praktyczna jest znikoma. Warte podkreślenia jest to, że w przypadku opisywanego rozwiązania użyto ponad milion obrazów płuc przy tworzeniu algorytmów sztucznej inteligencji, co finalnie wpłynęło na wysoką efektywność rozwiązania. 

Jak szybko uzyskujemy wynik i na ile jest on trafny

Jeśli mówimy o samym czasie przeprowadzenia obliczeń przez algorytmy AI (analiza, wynik) dla wszystkich obrazów CT dla jednego pacjenta (300-500), to zajmuje to 2-3 sekundy. Jeżeli wyniki wraz  z obrazami muszą zostać przesłane do stacji roboczej po sieci szpitalnej, uzależnione to jest od przepustowości samej sieci, natomiast zajmuje to nie więcej niż 2 minuty. Trafność wyników zgodnie z informacja uzyskaną od producenta jest na poziomie 98%.

Ile wyników dziennie potrafi przeanalizować

W przypadku opisywanego rozwiązania nie zauważono do tej pory „wąskiego gardła” w zakresie zdolności analitycznych. System oceny zapalenia płuc został wdrożony w ponad 100 szpitalach na całym świecie, najwyższa liczba badań tomograficznych podczas epidemii Covid-19 to 2000 pacjentów dziennie i system AI jest w stanie taką liczbę przetworzyć.  Tak jak zostało wspomniane wcześniej, jeśli lekarz chce przeprowadzić analizę ilościową zmian w płucach, musi zastosować tradycyjną ręczną metodę ROI, a jej ukończenie zajmie kilka godzin.

Czy do obsługi konieczny jest specjalista

Do obsługi rozwiązania nie jest wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu IT. Obsługa oprogramowania jest intuicyjna a prezentacja wyników przejrzysta. Wsparcie lekarza przez maszynę z AI znacznie poprawia dokładność, zwiększa pewność i szybkość diagnostyki obrazowej.

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.